SENTO UN DESARREL

Sento un desarrel tant gran i tant profund,

hivern i cara nord en un bosc de solitud.

Sento dins com pi,

escalfor de poca força.

Desarrel, la mala llenya.

Molta flama i poc caliu.

Mai no és vida el sobreviure

de qui no sap on anar,

ni és llar la casa que guarda

el qui viu el desarrel.

És trist camí si sempre es va

al lloc d’on sempre es vé.

No escalfa la llenya que crema

perquè visc en desarrel.