Carta a l’Amanta-contradiccions sexoafectives (Videoclip)