AVANCEM MATERIAL DEL NOU DISC QUE PRESENTEM A LA TARDOR

Alegria Subversiva / Sisu / Autoeditat / 2018